Wie is wie?

Directie

Martien ~ Shana

Secretariaat

Veerle ~ Anita ~ Nancy

Kleuterteam

Instappers

juf Loren ~ juf Stefanie ~juf Debora ~ juf Kasia

Drie jarigen

juf An ~ juf Shana ~ juf Mieke ~ juf Stefanie ~ meester Arne

Vier jarigen

Juf Laura ~ juf Christine ~ juf Anja ~ juf Francie ~ juf Cindy

Vijf jarigen

juf Kim ~ juf Wendy ~ juf Chris ~ juf Sabrina

Lagerschoolteam

Eerste leerjaar

juf Caroline ~ juf Sarah ~ juf Annick ~ juf Debora ~ juf Evi

Tweede leerjaar

juf Liesbeth ~ juf Elisabeth ~ juf Melissa

Derde leerjaar

juf Deborah ~ juf Joke ~ juf Joske

Vierde leerjaar

juf Nathalie ~ juf Annick ~ juf Sandra

Vijfde leerjaar

juf Joke ~ juf Ann ~ juf Ellen

Zesde leerjaar

juf Karen ~ juf Nadine ~ juf Winde

Lichamelijke opvoeding lager

meester Karel ~ meester Isidoor

Lichamelijke opvoeding kleuters

meester Karel ~ meester Arne ~ juf Christine

Levensbeschouwelijke vorming

meester Niels ~ juf Karin ~ meester Mehmet ~ juf Carina

Zorgcoördinatie lager / kleuter

juf Debora ~ juf Caroline

Zorg kleuters / GOK

meester Arne ~ juf Stefanie ~ juf Debora ~ juf Loren

ICT team

juf Ann ~ meester Stef ~ juf Eveline

Buitenschoolse kinderopvang